Wywóz nieczystości płynnych

2016-04-14 16:07
Wywóz nieczystości płynnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, iż prowadzi wywóz nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego o pojemności 6,0 m3.

Od dnia 1 marca 2016 r.

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:
- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie + czyszczenie) = 92,13 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody
- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie) = 73,71 zł brutto + m3 ścieku
- zbiornik bezodpływowy (szambo) = 73,71 zł brutto + m3 ścieku
- cena 1 m3 ścieku wynosi 4,80 zł brutto
- cena 1 m3 wody wynosi 3,00 zł brutto
Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.
Podejmując się stałej współpracy , mają Państwo zapewniony całkowicie bezpieczny i ekologiczny wywóz ścieków, co dokumentowane jest wystawioną fakturą VAT.
Zgłoszenia wywozu oraz wszelkie informacje o usłudze można uzyskać dzwoniąc na nr. telefonu 86 –217- 61- 46 w. 40