Oferta wywozu nieczystości płynnych od 1 marca 2018r

2018-03-01 13:57
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie oferuje usługi wywozu nieczystości płynnych.
Oferta wywozu nieczystości płynnych od 1 marca 2018r

K O M U N I K A T

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje mieszkańców, iż prowadzi usługi wywozu nieczystości płynnych oraz usługi udrażniania kanalizacji przy użyciu funkcji „WUKO”  wozem asenizacyjnym o pojemności 6,0 m3.

Od dnia 01.03.2018 r do 28.02.2019 r

CENA ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW BECZKOWOZEM WYNOSI:

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie + zalanie wodą) = 110,79 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- przydomowa oczyszczalnia ścieków (wybranie) = 94,92 zł brutto  + m3 ścieku

- zbiornik bezodpływowy (szambo) = 94,92 zł brutto + m3 ścieku

- usługa udrażniania (WUKO) = 134,97 zł brutto + m3 ścieku + m3 wody

- cena 1 m3 ścieku w okresie od 01.03.2018 r. do 10.06.2018 r .wynosi 4,84 zł brutto                            

-  cena 1 m3 wody od 01.03.2018 r do 10.06.2018 r.  wynosi  3,01 zł brutto

Wywóz nieczystości będzie dokonany w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1500.

Podejmując się stałej współpracy, mają Państwo zapewniony udokumentowany wywóz, co potwierdzone jest wystawioną fakturą VAT.

Zgłoszenia wywozu oraz wszelkie  informacje o usłudze można uzyskać dzwoniąc na nr. telefonu 86 –217- 61- 46 w. 40