Oferta sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej

2017-03-30 15:16
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zakupu zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego.
Oferta sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 1. Opis przedmiotów:

 

 • Ciągnik rolniczy BIALORUS MTZ-80, nr rejestracyjny BLM C135, rok produkcji 1990, nr identyfikacyjny 745766, badania techniczne – brak ważnych.

 

 • Ciągnik rolniczy (koparko–spycharka) BELARUS ED 2621, nr rejestracyjny LMU 0676, rok produkcji 1995 (remont kapitalny), nr identyfikacyjny 7366-4, badania techniczne – brak ważnych.

  

 • Przyczepa ciężarowa –rolnicza GOMSIELMASZ PSE-F-12,5B,  nr rejestracyjny BLM P084, rok produkcji 1992, ładowność 4500kg, nr ewidencyjny 059788, badania techniczne – brak ważnych.

 

 1. Pojazdy i sprzęt można oglądać w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniach pracy zakładu od dnia 03.04.2017r. do dnia 14.04.2017r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

  

 1. Oferty zakupu w formie pisemnej (listownie, pocztą e-mail na adres zgkzoa@sniadowo.pl lub osobiście) muszą być dostarczone do siedziby zakładu do dnia 19.04.2017r. do godziny 10:00.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena.

 

 1. Wybór wykonawców zakupu poszczególnych pojazdów odbędzie się dnia 19.04.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo.

 

 1. Cenę za pojazd podaną w ofercie należy wpłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

  

 1. Sprzedawca nie odpowiada za wady techniczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia pojazdów.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

  

 1. Formularz ofertowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeden egzemplarz formularza dotyczy jednego pojazdu/sprzętu.

 

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 86 217-61-46 w.40