Grafik kursowania autobusów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

2017-09-01 10:54
Grafik kursowania autobusów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

OBOWIĄZUJE OD 04.09.2017r.

(Grafik do pobrania w formacie PDF na dole strony)

 

Autobus MAN A01 - Nr rej. BLM 20952 - Kierowca: Zbigniew Kobus

PRZYWOZY:

I-zmiana

Dowóz do szkół w Śniadowie

6:15 - w miejscowości Uśnik Kol – Uśnik - Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś –  Młynik Kol. - Młynik – Szczepankowo – Osobne – Chomentowo – Śniadowo - 7:00

 

Dowóz do Szkoły Podstawowej w Szczepankowie

 7:20 –w miejscowości Dębowo – Dębowo Kol – Uśnik Kol – Uśnik – Wszerzecz Kol – Wszerzecz Wieś – Młynik Kol – Młynik – Szczepankowo – Osobne – Szczepankowo Kol. – Szkoła Podstawowa Szczepankowo -8:20

 

 

 ODWOZY:

 13:50 – wyjazd ze Śniadowa -  Osobne – Szczepankowo

 14:00 (Szkoła Podstawowa w Szczepankowie) Młynik – Młynik Kol – Wszerzecz Wieś – Wszerzecz Kol – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo

 15:00 - wyjazd ze Śniadowa – Chomentowo – Wierzbowo – Osobne- Szczepankowo -Młynik – Wszerzecz – Uśnik – Uśnik Kol – Dębowo Kol – Dębowo – Śniadowo – Szczepankowo

 

 

 

Autobus AUTOSAN A1012T – Nr rej. BLM 22633 – Kierowca: Jan Kamienowski

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

6:45 – w miejscowości Jakać Młoda – Jakać Dworna – Stara Jakać- Szabły Młode – Stare Szabły –Jakać Borowa – Jakać Borki – Truszki - Śniadowo  -7:20

 

7:30 –w miejscowości Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki - Koziki– Zagroby – Stare Konopki Konopki Młode 8:05

 

II-zmiana

Wyjazd ze Śniadowa – 9:00        

Śniadowo - Stara Stacja - Stare Jemielite – Jemielite Wypychy -  Sierzputy Marki - Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki – Zagroby - Stare Konopki - Konopki Młode—Żebry Kolonia – Żebry -Ratowo Piotrowo – Śniadowo – 9:50

 

ODWOZY:

12:55 - wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki –Zalesie Wypychy

14:45- wyjazd ze Śniadowa – Jakać Młoda – Jakać Dworna –Stara Jakać - Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki –Jakać Borowa -  Truszki

15:40 -  wyjazd ze Śniadowa -Stara Stacja– Stare Jemielite –– Jemielite Wypychy– Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne– Kołaczki Lemiesze- Koziki– Zagroby – Stare Konopki Konopki Młode

 

  

Autobus AUTOSAN H-9 –Nr rej. BLM J035 -Kierowca: Wojciech Klimaszewski

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

7:00w miejscowości Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – Brulin – Śniadowo – 7:25

 

7:40 – w miejscowości Stare Ratowo (Świetlica) - Stara Stacja – Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Grabowo – Duchny Młode -  Stare Duchny Kol. – Śniadowo – 8:05

 

II-zmiana
 
Wyjazd ze Śniadowa-  9:00

Śniadowo –Stare Ratowo (świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Duchny Młode – Grabowo –Brulin -  Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda – 9:30

  

ODWOZY:

12:55 – wyjazd ze Śniadowa –– Stare Ratowo (Świetlica) - Mężenin – Olszewo – Stare Duchny – Grabowo – Duchny Młode – Strzeszewo – Stara Jastrząbka – Jastrząbka Młoda Kolonia – Brulin – Śniadowo

 13:50 –  wyjazd ze Śniadowa - Stara Stacja  - Stare Jemielite ––  Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki – Sierzputy Zagajne - Kołaczki  – Koziki ––  Zagroby – Stare Konopki – Konopki Młode

 14:50– wyjazd ze Śniadowa – Brulin – Jastrząbka M – Strzeszewo – Stara Jastrząbka

 15:10- wyjazd ze Śniadowa- Duchny Stare Kol -  Duchny Młode – Grabowo – Duchny Stare -  Olszewo –– Mężenin – Stara Stacja  – Śniadowo

 

 

Autobus Mercedes Sprinter (bus) - Nr rej. BLM 13767 - Kierowca: Jan Żurek

 

PRZYWOZY:

I-zmiana

7:00w miejscowości Żebry Wieś – Żebry Kol. –Ratowo Piotrowo Kol. - Ratowo Piotrowo – Śniadowo – 7:15

7:25 –w miejscowości Zalesie Wypychy – Dębowo Wieś – Śniadowo – 7:35

7:40 – w miejscowości Wierzbowo – Śniadowo – 7:50

7:55 – w miejscowości Chomentowo – Śniadowo – 8:05

 

II-zmiana

Poniedziałek, Czwartek -Wyjazd ze Śniadowa - 9:00

Śniadowo – Jakać Młoda – Jakać Dworna - Stara Jakać – Szabły Młode – Stare Szabły – Jakać Borki – Jakać Borowa – Truszki – Zalesie Wypychy- Dębowo – 9:45

 

Wyjazd ze Śniadowa – 9:50

Wierzbowo - Chomentowo – Śniadowo – 10:00

 

ODWOZY:

12:55 –wyjazd ze Śniadowa - Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -  Żebry Kol. - Żebry Wieś

13:50 – wyjazd ze Śniadowa - Chomentowo – Wierzbowo – Szczepankowo                               - Szczepankowo Kol. - Osobne

14:45 – wyjazd ze Śniadowa -  Zalesie Wypychy -  Ratowo Piotrowo – Ratowo Piotrowo Kol -   Żebry Kol. - Żebry Wieś