Szkolenie dla rolników

2017-09-12 08:08
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniu 20.09.2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” oraz na operacje „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Szkolenie dla rolników

Program szkolenia ARMiR.jpg