List Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

2017-10-13 08:15
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie informacji o wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikroprzedsiębiorców.
List Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

JPK_baner.png

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyłączenie się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracją Skarbową. Kampania towarzyszy wprowadzeniu obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców.


Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.


JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do
utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.


Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za
miesiąc poprzedni.


W związku z powyższym, prowadzimy obecnie akcję, której celem jest przekazanie informacji o zmianach w zakresie JPK_VAT jak największej liczbie mikroprzedsiębiorców, którzy od 1 stycznia 2018 r. zostaną objęci obowiązkiem przekazywania pliku JPK_VAT. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w tej kwestii i zamieszczenie na stronie Państwa instytucji banera JPK_VAT (który załączam do niniejszego listu) z odesłaniem do strony www.jpk.mf.gov.pl Będę wdzięczny za mailową informację na adres rzecznik@pd.mofnet.gov.pl o chęci przyłączenia się do akcji i zamieszczenia baneru na Państwa stronach.


Licząc na współpracę
pozostaję z szacunkiem
Wojciech Orłowski
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Białymstoku