Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

2018-02-16 13:35
Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami

Stawki opłat, które będą obowiązywać od 1 marca 2019r. 

            W przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny stawka wynosić będzie 16,00 zł miesięcznie/ 1  mieszkańca. Ponadto uchwalono opłatę dla gospodarstwa  6 osobowego i większego, która wynosić będzie 89,00 zł miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne będą zbierane  i odbierane w sposób selektywny. Stawka za odpady zmieszane wynosić  będzie 27,00 zł miesięcznie/1 mieszkańca.