Dotacja na własną firmę

2018-05-09 13:44
Uczelnia Jańskiego w Łomży zaprasza do udziału w projekcie "Łomżyńscy pionierzy".
Dotacja na własną firmę

Projekt „Łomżyńscy Pionierzy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPOWP 2014-2020

 

DOTACJA NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CHCESZ BYĆ WŁASNYM SZEFEM?

Z NAMI TO MOŻLIWE!

Ukończyłeś 30 lat, mieszkasz na terenie Subregionu Łomżyńskiego i nie prowadziłeś działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy*

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

WIĘCEJ INFORMACJI:

Uczelnia Jańskiego w Łomży

Ul. Krzywe Koło 9

18-400 Łomża

Kontakt: 668 487 741

poniedziałek – czwartek: 8.30 -16.00

piątek: 8.30 – 16.00

sobota: 8.30 – 14.00

janski.lomza.organizacja@gmail.com

www.lomza.janski.edu/projekty-ue/lomzynscy-pionierzy

 

*Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo oraz jednocześnie spełniających co najmniej jedno z kryteriów osób znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy tj. : osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach