Urząd Gminy Śniadowo
ul. Ostrołęcka 11
18-411 Śniadowo


Książka telefoniczna urzędu:

  Podatki
  

  Hanna Elceser, Edyta Powichrowska 
  
  

  86 224 15 64
  

   
  

  Księgowość budżetowa
  

  Małgorzata Jarząbek, Aneta Banach                     
  

  86 224 15 66
  

   
  

   
  

  Skarbnik gminy
  

  Ewa Szeląg
  

  86 224 15 62
  

   
  

   
  

  Gospodarka odpadami komunalnymi
  

  Agnieszka Kołaczkowska                                                    
  
  

  86 224 15 66
  

   
  

   
  

  Dowody osobiste i USC
  

  Urszula Gietek, Ewa Szabłowska                                        
  

  86 224 15 68
  

   
  

   
  

  Ewidencja ludności
  

  Joanna Żebrowska                
                                             
  

  86 224 15 69
  

   
  

   
  

  Obrona cywilna, obsługa Rady Gminy
  

  Joanna Kamińska                                                             
  
  

  86 224 15 69
  

   
  

   
  

  Działalność gospodarcza / Ochrona środowiska
  

  Klaudia Damięcka, Małgorzata Krajewska                        
  

  86 224 15 71
  

   
  

   
  

  Referat Rozwoju Gospodarczego
  

  Jan Kurpiewski                                                                 
  
  

  86 224 15 78
  

  Anna Długozima                                                                
  

  86 224 15 70
  

  Izabella Przychodzeń                                                        
  
  

  86 224 15 73
  

   
  

   
  

  Zakład Gospodarki Komunalnej                                           
  

  86 224 15 76
  

   
  

   
  

  Ośrodek Pomocy Społecznej         
  

  Elżbieta Rostkowska, Magda Pupek          
  

  86 224 15 74
  

  Kierownik OPS - Dorota Zalewska                                     
  

  86 224 15 75
  

   
  

   
  

  Świadczenia rodzinne
  

  Hanna Zielińska, Magdalena Szabłowska                           
  

  86 224 15 72
  

   
  

   
  

  Kadry i płace
  

  Anna Boguska                                                                 
  
  

  86 224 15 65
  

   
  

   
  

  Sekretariat
  

  86 309 08 00
  

  Gminny Ośrodek Kultury 
  

  86 309 08 01
  
fax. 86 217 61 68
e-mail: sekretariat@sniadowo.pl
Dane do faktury:
Gmina Śniadowo
NIP: 718 20 23 707

Numer konta
(opłata skarbowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny, leśny i od nieruchomości, od osób fizycznych i prawnych)

16 8757 1024 3900 0752 2000 0010


Bank Spółdzielczy w Łomży