Charakterystyka gminy

2016-04-14 13:59
Charakterystyka gminy

Gmina Śniadowo leży w zachodniej części Województwa Podlaskiego w Powiecie Łomżyńskim. Przebiega przez nią droga wojewódzka Nr 677 wiodąca z Warszawy na Pojezierze Mazurskie i Suwalsko Augustowskie.

Powierzchnia gminy wynosi 162,59 km2. W gminie utworzone zostały jako jednostki pomocnicze 43 sołectwa.

Gmina Śniadowo jest gminą typu rolniczo-przemysłowego. Powierzchnię 15.407 ha zajmują tu indywidualne gospodarstwa rolne, z czego 9.349 ha stanowią grunty orne. Dominującym kierunkiem produkcji rolnej jest wysoko rozwinięta hodowla bydła mlecznego. Znaczący udział w produkcji rolnej na terenie gminy mają również gospodarstwa prowadzące hodowlę trzody chlewnej oraz produkcję roślinną - uprawy zbóż. Dobry poziom rozwoju prezentuje tu również przemysł materiałów budowlanych. Gmina posiada znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Znaczna część jej powierzchni jest bogato zalesiona. Południowo-wschodnią część gminy stanowi wał morenowy o najwyższym wzniesieniu 209 m n.p.m. pokryty kompleksem leśnym Czerwony Bór. Lasy te latem i jesienią są pełne grzybów, zaś przez cały rok stanowią idealny teren wycieczek pieszych i rowerowych.

Położenie Śniadowa i jego okolic sprawiało, że ziemia ta była wielokrotnie świadkiem walk wyzwoleńczych i przemarszów wojsk. Podczas kampanii napoleońskiej stacjonował tu 7 pułk strzelców konnych wchodzący w skład 17 dywizji dowodzonej przez Henryka Dąbrowskiego. W 1831 roku pod wsią Stara Jakać doszło do starć pomiędzy polskim wojskiem powstańczym a gwardią rosyjską. Przez lasy Czerwonego Boru w roku 1863 wędrowały oddziały powstańcze. W dniu 2 sierpnia 1920 r. na tej ziemi ginęli żołnierze polscy w obronie wolnej i niepodległej Polski. Do zbrojnych walk doszło także we wrześniu 1939 r. oraz w czerwcu 1944 r. O tych tragicznych wydarzeniach przypominają pomniki wystawione bohaterskim obrońcom.

  • Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy Charakterystyka gminy