Parafia w Śniadowie

2016-04-15 12:32
Parafia w Śniadowie

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Rynek 7 18-411 ŚNIADOWO

tel. (086) 473-83-62

e-mail: sniadowo@diecezja.lomza.pl

 

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP została erygowana w 1405 r. Do 1818 r. nosiła nazwę, Smłodowo.
Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w latach 1906-1912 staraniem ks. prob. Jerzego Kamińskiego, konsekrowany 8.06.1925 przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego.

Pod­czas ostatniej wojny w sierpniu 1944 r. kościół poważnie uszkodzony, szcze­gólnie wieża i ściana pod wieżą oraz dach i okna. Odbudowany w pierwszych latach po wojnie staraniem ks. prob. Antoniego Puchalskiego. W latach 1957-1968 staraniem ks. prob. Kazimierza Romanowskiego przeprowadzono remont pokrycia dachowego, a wewnątrz dokonano malowania i wystroju kościoła według projektu Zbigniewa Łoskota, wykonano 25 głosowe organy. Stara­niem ks. prob. Zbigniewa Gołubowskiego w latach 1980-2000 zostały prze­prowadzone gruntowne prace remontowe wewnątrz i zewnątrz kościoła łącz­nie z wymianą dachu i nowym wystrojem prezbiterium.


Plebania murowana, wybudowana w latach 1951-1956 staraniem ks. prob. Antoniego Puchalskiego i wykończany w latach 1974-1977 staraniem ks. prob. Tadeusza Górskiego. Ks. kan. Eugeniusz Sochacki po objęciu funkcji proboszcza wyremontował plebanię, wybudował nowe ogrodzenie kościoła oraz rozpoczął rozbudowę cmentarza parafialnego.

Do parafii należą miejscowości:
Śniadowo, Brulin (3), Chomentowo (3), Duchny Młode (3), Duchny Stare (3), Grabowo (4), Jakać Borki (4), Jakać Borowa (5), Jakać Dworna (5), Jakać Młoda (3),Stara Jakać (5), Jastrząbka Młoda (5), Stara Jastrząbka (5), Stare Jemielite (4), Jemielite Wypychy (4), Konopki Młode (4), Koziki (7,5), Lemiesze (6), Mężenin (3), Olszewo (4), Ratowo Piotrowo (3), Ratowo Stare (l ,5), Śniadowo Stara Stacja (2,5), Sierzputy Marki (5), Sierzputy Zagajne (5,5), Stare Szabły (6), Strzeszewo (7), Szabły Młode (7), Truszki Kruki (3), Truszki Pikule (3), Truszki Sapki (2), Zalesie Poczynki (4), Zalesie Wypychy (3).

Liczba wiernych: 3 692

Odpusty: Wniebowzięcia NMP, Podwyższenia Krzyża Świętego.

Msze św.
w niedzielę: 9.00, 12.00, 16.00;
w dni powszednie: 7.00, 18.00. W wakacje o godz, 20.30.

Cmentarz grzebalny: paraf, o pow. 1,5 ha w odległ. 0,15 km.

Proboszcz: ks. mgr Tomasz Wilga
Wikariusz: ks. mgr Mariusz Jabłoński

Proboszczowie w 75 - leciu:
ks. Jerzy Kamiński 1901-1926,
ks. Władysław Szepietowski 1926-1938,
ks. Antoni Puchalski 1938-1956,
ks. Kazimierz Romanowski 1956-1973,
ks. Tadeusz Górski 1973-1979,
ks. Zbigniew Gołubowski od 1979-2005.
ks. kan. Eugeniusz Sochacki 2005-2011
ks. Tomasz Wilga od 2011.

Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ ks. Franciszek Zaorski (1944), + ks. Jerzy Wądołkowski (1950), ks. Piotr Łada(1955), ks. Piotr Niedźwiecki(1964), ks. Zygmunt Bialuk (1966), ks. Jerzy Lubak (1977), ks. Stanisław Bruliński (1978), ks. Edmund Grabowski MIC (1978), O. Ireneusz Wybraniak OP (1999), ks. Sławomir Ciszkowski (2000), ks. Krzysztof Chodkowski (2001), ks. Karol Pstrągowski (2008), ks. Paweł Szabłowski (2009).

  • Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie Parafia w Śniadowie