Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia ...
więcej »





OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

ws. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
więcej »

Informacja

dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom U...
więcej »


Informacja PKP S.A.

o podniesieniu prędkości biegu pociągów
więcej »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
więcej »


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p...
więcej »


OBWIESZCZENIE NR 17/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO

sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 ...
więcej »

Harmonogram kursowania autobusów szkolnych

Aktualizacja od 7 września 2021 roku
więcej »

Zarządzenie Wójta Gminy Śniadowo

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczepankowie
więcej »