Wykaz jednostek organizacyjnych gminy

2016-04-15 11:55

1. Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie

    ul. Ostrołęcka 13, 18-411 Śniadowo

    tel. 86 3090801

   e-mail: gok@sniadowo.pl

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie

   ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

   tel. 86 2241574 (pomoc społeczna)

   tel. 86 2241572 (świadczenia rodzinne)

   e-mail: ops@sniadowo.pl

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie

   ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

   tel. 86 2241576

   e-mail: zgk@sniadowo.pl

4. Biblioteka Publiczna Gminy Śniadowo

   ul. Ostrołęcka 7, 18-411 Śniadowo

   tel. 516 121 055

   e-mail: biblioteka@sniadowo.pl

5. Publiczne Gimnazjum w Śniadowie

    ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

   tel. 86 473 83 99

   e-mail: gimnazjum@sniadowo.pl

   http://sniadowo.edupage.org

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie

   ul. Łomżyńska 29, 18-411 Śniadowo

   tel. 86 217 61 43, fax 86 47 38029

   e-mail: zsp@sniadowo.pl

 https://zspsniadowo.edupage.org/

7. Szkoła Podstawowa w Szczepankowie

   ul. Kościelna 20, 18-411 Śniadowo

   tel. 86 217 09 66

   e-mail: spszczepankowo@sniadowo.pl

   http://www.szczepankowo.szkolnastrona.pl