BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

wtorek, 21 wrz 2021 14:46

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

wtorek, 21 wrz 2021 14:45

Informacja dotycząca przyznania nagród Wójta dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Śniadowo

wtorek, 21 wrz 2021 14:43

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 6 września 2021 r.

środa, 8 wrz 2021 14:48
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 26 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 września 2021 r.

środa, 8 wrz 2021 14:45
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 26 września 2021 r.

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 7 wrz 2021 12:41
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO - 26.08.2021r.

poniedziałek, 23 sie 2021 12:55

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO - 26.08.2021r.

poniedziałek, 23 sie 2021 12:54

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku

poniedziałek, 16 sie 2021 15:01
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo.

POSTANOWIENIE NR 27/2021 Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 13 sie 2021 14:26
z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 26 września 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 26/2021 Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 13 sie 2021 14:23
z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

środa, 28 lip 2021 08:34
z dnia 27 lipca 2021 roku

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

wtorek, 20 lip 2021 13:06
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

poniedziałek, 19 lip 2021 10:13
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 96 / 2021 WOJEWODY PODLASKIEGO

poniedziałek, 19 lip 2021 09:35
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

piątek, 16 lip 2021 13:37

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

piątek, 16 lip 2021 11:07
o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

środa, 14 lip 2021 14:05
o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

piątek, 9 lip 2021 11:53
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

czwartek, 8 lip 2021 12:38
o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

Zawiadomienie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

czwartek, 8 lip 2021 10:44

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

piątek, 23 kwi 2021 14:52

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2020 rok

poniedziałek, 19 kwi 2021 14:46

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

środa, 24 lut 2021 13:27

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

środa, 24 lut 2021 10:06
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00004782/01 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Urzędu Gminy Śniadowo, etap I - stan surowy otwarty”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 23 lut 2021 03:43
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00002368/01 z dnia 22.01.2021 r. na realizację zadania pn.: „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie”.

INFORMACJA o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

wtorek, 16 lut 2021 10:05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00002368/01 z dnia 22.01.2021 r. na realizację zadania pn.: „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie"

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego

poniedziałek, 15 lut 2021 15:08
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyjaśnienia do treści SIWZ

poniedziałek, 15 lut 2021 10:54
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00004782/01/ z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Urzędu Gminy Śniadowo, etap I – stan surowy otwarty”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

poniedziałek, 18 sty 2021 12:25
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 25 lut 2020 15:19

Decyzja w sprawie ustalenia taryf za zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

czwartek, 17 maj 2018 13:39