BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

piątek, 23 kwi 2021 14:52

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

czwartek, 22 kwi 2021 09:06

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2020 rok

poniedziałek, 19 kwi 2021 14:46

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo

czwartek, 25 mar 2021 03:01

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO - 26.03.2021r.

czwartek, 25 mar 2021 02:58

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

środa, 24 lut 2021 13:27

Informacja z otwarcia ofert

środa, 24 lut 2021 13:00
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00004782/01 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Urzędu Gminy Śniadowo, etap I - stan surowy otwarty”.

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

środa, 24 lut 2021 10:06
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00004782/01 z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Urzędu Gminy Śniadowo, etap I - stan surowy otwarty”.

Wykaz części nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom

środa, 24 lut 2021 08:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wtorek, 23 lut 2021 03:43
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00002368/01 z dnia 22.01.2021 r. na realizację zadania pn.: „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 16 lut 2021 13:01
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00002368/01 z dnia 22.01.2021 r. na realizację zadania pn.: „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie”.

INFORMACJA o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

wtorek, 16 lut 2021 10:05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00002368/01 z dnia 22.01.2021 r. na realizację zadania pn.: „Remont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie"

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego

poniedziałek, 15 lut 2021 15:08
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyjaśnienia do treści SIWZ

poniedziałek, 15 lut 2021 10:54
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00004782/01/ z dnia 01.02.2021 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Urzędu Gminy Śniadowo, etap I – stan surowy otwarty”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

poniedziałek, 18 sty 2021 12:25
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

czwartek, 26 lis 2020 14:47

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

czwartek, 26 lis 2020 14:46

ZAWIADOMIENIE

środa, 18 lis 2020 14:57
o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

wtorek, 10 lis 2020 10:44

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek, 10 lis 2020 10:41
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w BIP Urzędu Gminy Śniadowo z dnia 20.10.2020 r., do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2019r. poz. 1843 ze zm.), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy. Przedmiotem jest „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA RACHMISTRZA TERENOWEGO

wtorek, 27 paź 2020 11:04
DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020r. NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO W DNIACH OD 1 WRZEŚNIA DO 30 LISTOPADA 2020r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

piątek, 23 paź 2020 15:07

Zmiana zapytania ofertowego

środa, 21 paź 2020 12:10
Dotyczy: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Zapytanie ofertowe

wtorek, 20 paź 2020 11:13
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Informacja o wynikach konsultacji

piątek, 9 paź 2020 08:55
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku"

Informacja dotycząca przyznania nagród Wójta dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Śniadowo

poniedziałek, 7 wrz 2020 14:19

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13.08.2020 roku

wtorek, 18 sie 2020 15:10
na temat uzdatniania wody

Informacja o wynikach naboru na rachmistrza

wtorek, 18 sie 2020 12:03

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

piątek, 31 lip 2020 13:56
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wtorek, 28 lip 2020 14:52
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 22 lip 2020 11:45
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

wtorek, 21 lip 2020 11:16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

poniedziałek, 20 lip 2020 12:57

Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

wtorek, 7 lip 2020 09:34
w dniu 12 lipca 20210 roku

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

środa, 1 lip 2020 09:08
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

poniedziałek, 22 cze 2020 11:03

POSTANOWIENIE NR 64/2020 Komisarza Wyborczego w Łomży

wtorek, 16 cze 2020 08:08
z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Śniadowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

poniedziałek, 15 cze 2020 13:25
z dnia 12 czerwca 2020 roku

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

poniedziałek, 15 cze 2020 09:05
z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

piątek, 12 cze 2020 12:36
z dnia 12 czerwca 2020 roku

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W ŁOMŻY

poniedziałek, 8 cze 2020 14:50
z dnia 3 czerwca 2020 roku

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RP z dnia 3 czerwca 2020r.

czwartek, 4 cze 2020 09:18

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

piątek, 17 kwi 2020 11:24

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

wtorek, 14 kwi 2020 13:22
w sprawie dodatkowych zgłoszeń członków komisji

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

poniedziałek, 30 mar 2020 12:02

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 25 lut 2020 15:19

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

piątek, 21 lut 2020 12:09
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wtorek, 11 lut 2020 11:57
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

czwartek, 30 sty 2020 13:35

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

poniedziałek, 27 sty 2020 14:12
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

środa, 15 sty 2020 13:22

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

piątek, 11 paź 2019 10:30
w miejscowości Stare Konopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

piątek, 11 paź 2019 10:29
położonej w miejscowości Truszki

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

piątek, 4 paź 2019 11:20

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

środa, 28 sie 2019 09:20

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego ws. budowy Via Baltica

poniedziałek, 19 sie 2019 09:08

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 14 sierpnia 2019r.

piątek, 16 sie 2019 08:44

[15.07.2019] INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

poniedziałek, 15 lip 2019 15:10

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

wtorek, 11 cze 2019 12:16

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

poniedziałek, 19 lis 2018 13:21
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.

Decyzja w sprawie ustalenia taryf za zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

czwartek, 17 maj 2018 13:39