Planowana przerwa w dostawie wody

25.11.2019 - Szabły Młode, Stara Jakać, Jakać Dworna
więcej »


Komunikat ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie przypomina użytkownikom sieci kanalizacyjnej o zakazie wprowadzania do urząd...
więcej »

Kominukat Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi
więcej »


Przerwa w dostawie wody w Śniadowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że w dniu 8 maja 2017 r. w godzinach pomiędzy 8.00 - 15.00 wystąp...
więcej »


Stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu Stare Ratowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego zbadał próbki wody z sieci wod...
więcej »

Zakaz poboru wody z hydrantów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, iż obowiązuje całkowity zakaz poboru wody z hydrantów p.poż. prze...
więcej »

Komunikat o korzystaniu z kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie przypomina użytkownikom sieci kanalizacyjnej o zakazie wprowadzania do urzą...
więcej »