Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie

2022-07-28 21:13

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚNIADOWIE

Adres:

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

telefon/fax:  86 217 61 49

e-mail: ops@sniadowo.pl

 

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku - 7:30 - 15:30

 

KIEROWNIK OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚNIADOWIE

mgr Dorota Zalewska

telefon: 86 224 15 75

e-mail: ops@sniadowo.pl

 

Pracownicy socjalni:

Elżbieta Rostkowska

Magda Pupek

telefon: 86 224 15 74

 

Świadczenia rodzinne:

Hanna Zielińska

Magdalena Szabłowska

telefon: 86 224 15 72

 

Inspektor Ochrony Danych:

Wiesław Jemielity

telefon: 696 650 103

e-mail. wieslaw.jemielity@sniadowo.pl