Demografia gminy

2016-04-14 14:18
 

Struktura ludności na terenie gminy Śniadowo w latach 2010-2017

Struktura

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem stan na 31 XII

5628

5592

5580

5562

5476

5451

5364

 

Struktura ludności na terenie gminy Śniadowo w latach 2015-2018

Wybrane dane statystyczne dotyczące demografii na terenie gminy Śniadowo pochodzą z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmują dane na koniec 2017 roku.

Wybrane dane

statystyczne

 

2015 r.

 

2016 r.

 

2017 r.

 

2018 r.

 

Powiat

2017 r.

 

Ludność

5.476

5.451

5.364

5.363

51.084

Ludność na 1 km2

34

33

33

33

38

Urodzenia

47

53

66

53

531

Zgony

60

67

80

67

592

Przyrost naturalny

- 13

- 14

- 14

- 14

- 61

 

  Źródło: Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl

 

Migracje na pobyt stały w 2018 roku

  • zameldowania ogółem      63 osoby
  • wymeldowania ogółem     75 osób
  • saldo migracji                  - 12

 

Ludność Gminy Śniadowo na koniec 2018 roku wynosiła 5.363 osoby, w tym mężczyzn 2.722 oraz kobiet 2.641.

Struktura ludności gminy w zależności od wieku przedstawia się następująco:

  • Ludność ogółem: 5.363 osoby
  • w wieku przedprodukcyjnym 845 osób (14 lat i mniej),
  • w wieku produkcyjnym 3.436 osób (15-59 lat - kobiety, 15-64 lat - mężczyźni)
  • w wieku poprodukcyjnym 1.082 osób (co stanowi 20 % ogółu).

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi gminy Śniadowo wynosi 25,8 %, zaś wskaźnik starości (odsetek osób w wieku 65 lat i więcej) wynosi 17,3 %.

Gmina_sniadowo_2018-1.jpg