Układ komunikacyjny Gminy Śniadowo

2016-04-14 14:34
Układ komunikacyjny Gminy Śniadowo

System komunikacji stanowi jeden z podstawowych elementów zagospodarowania układu przestrzennego gminy. Spełnia on w stosunku do niego funkcję usługową, która polega na zaspokojeniu podstawowych potrzeb w zakresie przewozu ludzi i towarów. Sprawne funkcjonowanie systemu komunikacji jest czynnikiem decydującym o szybkości rozwoju danego regionu. Atrakcyjna komunikacja oznacza dobrą dostępność nawet przy zwiększonej ruchliwości ludności poruszającej się własnym samochodem.

Sieć drogową na terenie Gminy tworzą drogi:

  • wojewódzkie,
  • powiatowe,
  • gminne.

 Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy administracji rządowej i samorządowej:

  • drogi wojewódzkie: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
  • dróg powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
  • dróg gminnych – Wójt Gminy Śniadowo

Główny układ komunikacyjny gminy  Śniadowo  tworzą drogi:

  • Wojewódzkie – Podstawową drogą w obszarze gminy jest droga wojewódzka Nr 677 Łomża - Ostrów Mazowiecka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski, o długości w granicach gminy około 15 km, z docelowym obejściem po stronie zachodniej Śniadowa.
  • Powiatowe – Drogami o znaczeniu lokalnym są drogi powiatowe, o długości w granicach gminy 78,057 km
  • Drogi gminne – 44 km;

Numer drogi

Przebieg drogi

Długość w km

1942B

droga 677-Koziki-Kołaczki-Sierzputy Zagajne –droga 677

4,53

1944B

droga 677 –Sierzputy- Marki-Stacja Śniadowo-Stare Duchny-Grabowo

9,20

1945B

Droga 1996B – Stare Duchny

2,715

1946B

Chojny-Szczepankowo- Osobne Wierzbowo- Chomętowo- Śniadowo

12,784

1947B

Szczepankowo-Jarnuty- droga nr 61

1,684

1949B

Szczepankowo- Czaplice-Boguszyce- droga 677

0,95

1951B

Śniadowo- Zalesie- Wypychy-Zalesie- Poczynki- granica województwa

4,901

1950B

Wierzbowo- Żebry-Zagroby- droga 677

5,10

1952B

Śniadowo- Truszki- Jakać Borki-Stare Szabły-Szabły Małe-Jakać Dworna- droga 677

10,6

1953B

Miastkowo- Tarnowo-Kraska Młynik -Szczepankowo

2,943

1954B

Szczepankowo- Wszerzecz- Uśnik-Podosie- Tarnowo

7,33

1955B

Uśnik- Dębowo

3,31

1959B

Stara Jastrząbka- Jastrząbka Młoda

1,50

1960B

Jakać Młoda- droga przez wieś

0,50

1996B

Śniadowo (ul. Ostrołęcka i Kościelna)- Brulin- Strzeszewo-Kaczynek- Głębocz Wielki

7,03

2110B

ST. Kolonia Śniadowo

(ul.Łomżyńska i Kolejowa)-droga 677

2,5

 

  • Układ komunikacyjny Gminy Śniadowo Układ komunikacyjny Gminy Śniadowo Układ komunikacyjny Gminy Śniadowo