Struktura podstawowych branż gospodarki gminy

2016-04-15 10:52
Struktura podstawowych branż gospodarki gminy

Sektor gospodarki składa się z pięciu zasadniczych działów: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, usługi i turystyki. W zakres problematyki przemysłu wchodzą struktura branżowa, struktura własności wielkość zakładów ich rozmieszczenie i koncentracja oraz liczba zatrudnionych osób. Szczególną uwagę należy zwrócić na MŚP, które służą zaspokojeniu rynku lokalnego a ich rozwój może wypłynąć na zmniejszenie bezrobocia.

Gmina Śniadowo jest gminą o dominującym udziale rolniczym  w strukturze gospodarczej. Na terenie gminy zarejestrowanych było na koniec 2017 r.  308 podmiotów wpisanych do rejestru REGON, w tym :

 • w sektorze rolniczym - 26 podmiotów,
 • w sektorze przemysłowym - 24 podmioty,
 • w sektorze budowlanym - 56 podmiotów.

 

Największe firmy na terenie Gminy Śniadowo:

 • PREFBET Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo produkcji betonów ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo
 • PHP ”AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o. ul. Kościelna 10, 18-411 Śniadowo
 • Agro-Delta S.C. PPHU Banach A.R., Dukalski K. Szosowa 37, 18-411 Śniadowo
 • GS "Samopomoc Chłopska" ul. Kolejowa 16, 18-411 Śniadowo
 • Agnieszka Tyszka "Megapasz" Kościelna 8a, 18-411 Śniadowo
 • AGRO Chojnowscy Krzysztof Chojnowski Jakać Dworna 2, 18-411 Śniadowo
 • Centrum Paszowe Śniadowo Krzysztof Mieczkowski ul. Szosowa 16a, 18-411 Śniadowo
 • PHU ,,RAFI" Przemysław Grzegorz Karpiński ul. Ostrołęcka 4, 18-411 Śniadowo
 • PHU "AGROVET" Andrzej Konopka ul.Szosowa 84, 18-411 Śniadowo
 • P.H.U. ,,TELESKOP" Auto-Naprawa -Ryszard Krajewski ul. Szeroka 20, 18-411 Śniadowo
 • Józef Adam Saniewski Restauracja "Sniadowianka" ul.Łomżyńska 18, 18-411 Śniadowo
 • Lecznica Zwierząt Mariusz Pogroszewski ul. Ostrołęcka 22, 18-411 Śniadowo
 • Obsluga Imprez Okolicznościowych Bloch Agnieszka ul. Kolejowa 21, 18-411 Śniadowo
 • Prywatna Lecznica Weterynaryjna lek.wet. Jerzy Berliński ul. Szosowa 76/2, 18-411 Śniadowo
 • Robert Paweł Piaścik Firma Budowlana "Gips Mix" ul. Szosowa 56, 18-411 Śniadowo
 • Zakład Stolarski Marek Tadeusz Tyszka ul. Cmentarna 2, 18-411 Śniadowo
 • Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy Struktura podstawowych branż gospodarki gminy