Klub Sportowy Śniadowo

2016-04-11 16:10
Klub Sportowy Śniadowo

 

Adres siedziby klubu:

18-411 Śniadowo

ul. Kolejowa17

Kontakt:  86 217-61-69

 

 klubsniadowo@gmail.com

 

Władze:

Prezes: Zenon Czenstkowski

V-ce Prezes: Tomasz Krajewski

Sekretarz: Piotr Dryka

 

 

Klub Sportowy został utworzony 16 lipca 2003 roku.

Celem klubu jest:

  • rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

  • integrowanie różnych środowisk,

  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci młodzieży szkolnej i dorosłych,

  • uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych.

 

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

  • organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i zajęć sportowych,

  • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

  • współuczestnictwo w organizowaniu imprez kulturalno – sportowych propagujących zdrowy styl życia.

 

Drużyna seniorów KS Śniadowo:

Trener- Dariusz Narolewski

Kierownik drużyny Zdzisław Zaremba

  

Drużyna Orlik KS Śniadowo:

Trener: Piotr Dryka

  • Klub Sportowy Śniadowo