Ruszył drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2020-12-11 08:31
Ruszył drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie drugiego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tego etapu uruchomione zostaną środki finansowe w wysokości 6 mld złotych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię COVID-19.

Wszystkie inwestycje – realizowane zarówno w miastach, jak i małych miasteczkach są tak samo istotne dla rozwoju naszego kraju. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to pieniądze przekazane na projekty lokalne, które są szczególnie ważne dla mieszkańców gmin i powiatów. Dążymy do zrównoważonego rozwoju każdego regionu Polski. Skończyliśmy z logiką Polski A, czy Polski B i C. Polska ma się rozwijać równomiernie – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach ogłoszonego programu złożyła także Gmina Śniadowo.  Aplikacja Gminy została uwzględniona i dzięki programowi Gmina Śniadowo otrzyma dofinansowanie  w wysokości 2 mln na budowę sieci wodociągowej spinającej i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz na przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie. Planowana wartość całej inwestycji wynosi 4 mln. zł.

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski na konferencji prasowej ogłosił wsparcie ponad 100 inwestycji na ponad 180 mln zł w województwie podlaskim. Jest to swojego rodzaju tarcza, która ma na celu ochronę samorządów, aby ich działalność inwestycyjna nie wyhamowała. Z pomocy również skorzystają lokalni przedsiębiorcy, którzy licznie współpracują z samorządami - powiedział Wojewoda Podlaski.

W Powiecie Łomżyńskim oprócz Gminy Śniadowo dofinansowanie otrzymały także gminy Jedwabne, Nowogród, Wizna i Przytuły.

Dotację na trzy projekty drogowe otrzymał również Powiat Łomżyński. Jeden z projektów zrealizowany będzie na terenie Gminy Śniadowo. Dofinansowanie bowiem otrzymała inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B Brulin - Strzeszewo o dł. ok. 4525 m.” W ramach tego projektu zaprojektowano drogę o następujących parametrach technicznych: klasa drogi -zbiorcza Z, prędkość projektowa 50 km/h, obciążenia ruchem KR2, szerokość jezdni bitumicznej 6,0 m, pobocza obustronne –1,0 m, obustronne rowy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę zatok autobusowych, budowę kanału. Całkowity koszt inwestycji to 6 962 000,00 zł, zaś dofinansowanie z rządowego programu wyniesie 2 000 000 zł. 

Podczas pierwszej edycji programu środki finansowe dla samorządów rozdzielane były algorytmicznie. Wówczas w ramach rządowego wsparcia Gmina Śniadowo otrzymała bezzwrotną dotację w wysokości 653.753 zł. rządowego wsparcia.

Otrzymane dofinansowanie w ramach II etapu rządowego wsparcia w wysokości 2 mln zł pozwoli Gminie Śniadowo zrealizować modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz wybudować niezbędną sieć wodociągową w 2-ch zadaniach.

Zadanie I: Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków zawiera m.in:

 • budowę zbiornika retencyjnego wraz z instalacją pomp przepompowujących ścieki,
 • instalację urządzeń badających ph. ścieków dowożonych,
 • budowę laguny,
 • wymianę automatyki i elektryki przy sito piaskowniku,
 • ocieplenie budynku w którym znajduje się sito piaskownik,
 • remont reaktora biologicznego,
 • instalacja zdalnego systemu wizualizacyjnego pracy oczyszczalni,
 • zakup i instalacja przy przepompowni agregatu prądotwórczego,
 • remont przepompowni,
 • instalację systemu powiadamiania o awariach na przepompowniach.

Zadanie II: Budowa sieci wodociągowej spinającej i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo zawiera m.in:

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej spinającej i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w gminie Śniadowo o łącznej długości 7.330 mb,

Zakres robót będzie obejmował budowę i rozbudowę sieci wodociągowej zasilanych ze stacji wodociągowej Ratowo Stare i stacji wodociągowej   w Wierzbowie, w nw. miejscowościach:

1) sieć wodociągowa rozdzielcza łącząca miejscowości Żebry i Stare Konopki o dł. 2100 mb,

2) sieć wodociągowa rozdzielcza łącząca miejscowości Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne o dł. 3 000 mb,

3) rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo ul. Szosowa o dł. 200 mb,

4) rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego spinającego istniejącą sieć wodociągową w miejscowości Śniadowo i Ratowo – Piotrowo o dł. 1600 mb,

5) rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Śniadowo ul. Cmentarna o dł. 200 mb,

6) rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Jakać Młoda o dł. 110 mb,

7) rozbudowa sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Szczepankowo o dł. 120 mb.

Termin zakończenia wszystkich prac związanych z inwestycją planowany jest na dzień 31 października 2022 roku.

 

 

 

 • Ruszył drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych