Komunikat ZGK

2020-12-15 13:15
Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje odbiorców wody zaopatrywanych z wodociągu Stare Ratowo, iż w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej żelaza oraz manganu podjął działania naprawcze polegające na usprawnieniu systemu napowietrzania w obiekcie SUW Stare Ratowo mające na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody. Działania te przewiduje się zakończyć w terminie do 31.01.2021 r.