Podsumowanie statystyczne 2020 roku

2021-01-05 12:21
Początek roku to czas na wstępne podsumowania roku 2020, m.in. w zakresie demografii na terenie Gminy Śniadowo.
Podsumowanie statystyczne 2020 roku

Rok 2020 był okresem nietypowym i bardzo trudnym, jeśli chodzi o statystyki porównawcze dotyczące sytuacji demograficznej ze względu na trwający czas epidemii.

Rok 2020 potwierdził notowaną od kilku lat tendencje spadkową w zakresie urodzeń. W ub. roku urodziło się na naszym terenie 42 nowych mieszkańców, tj. mniej o 10 osób w stosunku do 2019 roku. Spośród ogólnej ilości urodzonych, 25 były to dziewczynki, zaś 17 chłopcy.

Liczba urodzeń na terenie gminy w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

45

55

64

62

52

42

 

Pomimo roku pandemicznego nie zanotowaliśmy znacznego wzrostu ilości zgonów w 2020 roku. W ubiegłym roku zarejestrowaliśmy 78 zgonów tj. o 1 zgon więcej niż w 2019 roku.

Liczba zgonów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

61

68

82

68

77

78

 

W 2020 r. zanotowaliśmy w Gminie Śniadowo po raz kolejny ujemny przyrost demograficzny, który wyniósł -36.

W 2020 roku potwierdziła się utrzymująca od kilku lat malejąca liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Śniadowo. W roku ubiegłym liczba mieszkańców zamieszkałych na naszym terenie wyniosła 5.400 i była mniejsza o 51 osób niż w roku 2019.

Liczba osób zamieszkałych przedstawia się następująco:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

5.602

5.571

5.514

5.474

5.451

5.400

 

W ubiegłym roku zanotowaliśmy spadek ilości ślubów mieszkańców naszej gminy. W 2020 r. zawarto 42 małżeństwa, tj. o 11 mniej niż w roku poprzednim.

Ilość ślubów w ostatnich latach przedstawia się następująco:

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

24

38

37

66

53

42

 

W 2020 roku Gmina Śniadowo przyznała dla 1.022 dzieci  świadczenie z programu Rodzina 500+, tj. o 29 świadczeń więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Kwota wypłaconych świadczeń w tym zakresie wyniosła 5.775.758,28 zł, zaś w 2019 roku była to kwota 4.800.232,81 zł.

Na terenie Gminy już po raz trzeci zostało wypłacone świadczenie z programu "Dobry start 300+". Programem objęto 639 dzieci, zaś suma wypłaconych świadczeń w tym zakresie wyniosła 191.700 zł.

W Gminie Śniadowo wypłacany jest także prorodzinny program "Becikowe gminne". W 2020 roku zrealizowaliśmy 32 świadczenia dla nowonarodzonych dzieci na łączną kwotę 19.200 zł.