Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego

2021-01-22 09:59
Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego

Władze Gminy Śniadowo uczciły pamięć poległych w rocznicę Powstania Styczniowego.

Na cmentarzu parafialnym w Śniadowie przy pomniku bohaterów powstania Wójt Gminy – Rafał Pstragowski wraz z Sekretarzem Gminy zapalili symboliczne znicze na cześć powstańców poległych w walce o odzyskanie niepodległości z rosyjskim okupantem.

22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu.

Powstanie styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinni publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa.

Pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część celów politycznych, jakie postawili sobie jego organizatorzy. Pamięć o powstaniu ożywiała w kolejnych dziesięcioleciach nastroje patriotyczne, co według części historyków przyczyniło się do odzyskania niepodległości pół wieku później

W powstaniu brali udział także powstańcy z Gminy Śniadowo i dla uczczenia ich pamięci na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający ich bohaterki czyn.

Gmina Śniadowo planuje w bieżącym roku odrestaurowanie tego pomnika. Opracowany został projekt i podjęte zostały działania w celu otrzymania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia ze środków rządowych na ochronę dziedzictwa narodowego.

 

  • Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego Pamięć o bohaterach Powstania Styczniowego