Dane podstawowe

2016-04-14 13:50
Dane podstawowe

Gmina Śniadowo położona jest w zachodniej części  województwa podlaskiego w powiecie łomżyńskim.

 

PODSTAWOWE DANE GMINY ŚNIADOWO

 

L.p.

Nazwa cechy

Jedn. miary

stan na

31 XII 2017 r.

1.

Powierzchnia ogółem

km2

162,59

2.

Sołectwa

szt.

43

3.

Stan ludności (zameldowanie na pobyt stały)

osoba

5 364

4.

Stan ludności: mężczyźni

osoba

2 721

5.

Stan ludności: kobiety

osoba

2 643

6.

Liczba narodzin w 2017 roku

osoba

66

7.

Liczba zgonów w 2017 roku

osoba

80

8.

Sieć wodociągowa

km

128,30

9.

Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej

km

6,00

10.

Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna

przepust.

200 m3/dobę

11.

Placówki szkolne

szt.

3

12.

Placówki biblioteczne i filie

szt.

2

13.

Placówki biblioteczne księgozbiór w woluminach

wol.

25 745

14.

Drogi gminne

km

46,0

15.

Drogi powiatowe

km

77,74

16.

Droga wojewódzka nr 677

km

15,5

 Wybrane dane statystyczne w 2017 r.

 

Gmina_sniadowo_2018-1.jpg

Gmina_sniadowo_2018-2.jpg

Gmina_sniadowo_2018-3.jpg

Gmina_sniadowo_2018-4.jpg