Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2021-01-28 15:07
Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przekazuje w załączeniu Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który zawiera ewidencje instytucji samorządowych oraz spis instytucji rządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie a w szczególności realizujących programy korekcyjno – edukacyjne.

Z poważaniem

Jacek Albin Nowakowski

Dyrektor PCPR w Łomży