Zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2021-04-27 12:52
Zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Zakład Gospodarki Komunalnej w Śniadowie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku decyzją z dnia 6 kwietnia 2021 roku zatwierdzil taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na teenie gminy Śniadowo na okres 3 lat.

Decyzja w załączeniu: