CZYTAJ RAZEM Z DZIECKIEM

2021-05-25 13:41
CZYTAJ RAZEM Z DZIECKIEM

Zapraszamy do rodzinnej lektury wierszy Małgorzaty Strzałkowskiej, w których część słów została zastąpiona rysunkami! Dzieci, które dopiero uczą się czytać, podążają wzrokiem za tekstem i „odczytują” obrazkowe słowa. Dzieci czytające samodzielnie, doskonalą tę umiejętność, bawiąc się nietypowym przedstawieniem tekstu.

Więcej na :Cykl "Ukryte słowa" - czytaj i baw się z dzieckiem! - Cała Polska Czyta Dzieciom (calapolskaczytadzieciom.pl)