Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego

2021-06-16 13:54
Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego

Gmina Śniadowo uczestniczy w Programie priorytetowym System zielonych inwestycji KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły.

Dzięki udziałowi w projekcie Gmina otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.162.832 zł na zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci do szkół, co stanowi 80 % wartości autobusu. Wkład własny w wysokości 20 % zakupu Gmina sfinansuje z pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 540.708 zł. Łączny koszt zakupu wyniesie 2.703.540 zł.

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Troszynie nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację projektu z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska – Pana Michała Kurtyki oraz Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pana Artura Lorkowskiego. Ze strony Gminy Śniadowo umowę podpisał Wójt – Rafał Pstrągowski przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Grzegorza Podgórskiego i Skarbnika Gminy – Pani Ewy Szeląg.

Gmina Śniadowo jest pierwszą gminą w Powiecie Łomżyńskim i jedną z dwóch gmin w województwie podlaskim (wraz z Gminą Krasnopol), która wdraża program zakupu nowoczesnego i ekologicznego autobusu do przewozu dzieci do szkół.

Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł z programu „Kangur”, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w 16 gminach w kraju położonych po prawej stronie Wisły.

Mniej zanieczyszczeń, lepsza jakość życia

Środki na zakup zeroemisyjnych autobusów pochodzą z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”, którego celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Z programu „Kangur” NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcia zmniejszające zużycie paliw w transporcie w gminach. Dzięki atrakcyjnemu dofinansowaniu samorządy z obszarów wiejskich mogą zakupić ekologiczne autobusy, znacząco poprawiając komfort podróży dzieci do szkoły.

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka podczas spotkania z samorządowcami powiedział m.in. „inwestujemy w rozwiązania niosące lepszą jakość życia ludzi. Ekologiczny transport to konkretne korzyści dla mieszkańców – mniejsze zanieczyszczenie powietrza i mniejszy hałas – a jednocześnie dla samorządów i operatorów taboru, którzy dzięki nowoczesnym technologiom będą mogli łatwiej i taniej organizować komunikację w regionie. Program „Kangur” to istotny element naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu. Dzięki prawie 40 mln zł wsparcia z NFOŚiGW kolejne gminy wiejskie i miejsko-wiejskie już niebawem będą mogły cieszyć się z zeroemisyjnych autobusów służących dzieciom w bliższej i dalszej przyszłości”.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski podsumował z kolei: Budżet drugiej edycji „Kangura” wynosił 55,41 mln zł, z czego 11,47 mln zł przeznaczono na pożyczki. NFOŚiGW otrzymał 26 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i 17 wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki. Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie programem i liczymy na to, że gminy, które dziś podpisują umowy w programie „Kangur”, równie chętnie skorzystają z dofinansowania na wymianę floty autobusowej z wykorzystaniem innych naszych instrumentów wsparcia, umożliwiających dofinansowanie rozwoju transportu zeroemisyjnego.

  • Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego Gmina Śniadowo prekursorem transportu elektrycznego