Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe

2021-06-24 10:16
Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie poprawy stanu technicznego dróg i podniesienia komfortu komunikacji w ruchu drogowym, Gmina Śniadowo podejmuje ciągłe działania inwestycyjne dotyczące modernizacji i przebudowy dróg na naszym terenie.

W tym roku zrealizowaliśmy już pierwszą inwestycję drogową na terenie Gminy Śniadowo. Miesiącu czerwcu oddany został do użytku przebudowany odcinek drogi gminnej w miejscowości Olszewo o długości 788 mb.

Droga wykonywana była w 2-ch etapach. Całkowity koszt robót drogowych wyniósł 570.492, 48 zł. Inwestycja była realizowana w ramach rządowego programu „Fundusz Dróg Samorządowych”, z którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 247.750 zł.

W ramach przedsięwzięcia została wykonana podbudowa wraz z nową nawierzchnią bitumiczną drogi oraz utwardzono pobocza, wykonano zjazdy i oznakowanie drogi.

Wykonawcą przebudowy drogi gminnej w miejscowości Olszewo była firma „Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Sp. kom.” z Ostrołęki, która udzieliła 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

 

 

  • Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe Gmina Śniadowo realizuje inwestycje drogowe