Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

2021-06-30 09:30
Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta

Na sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku radni Gminy Śniadowo po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Śniadowo w głosowaniu jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020.

Przed udzieleniem absolutorium dla Wójta zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym została przeprowadzona debata o stanie gminy Śniadowo, podczas której Wójt – Rafał Pstrągowski zaprezentował najważniejsze wskaźniki dotyczące finansów gminy, wykonane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz główne informacje dotyczące realizowanych programów obejmujących podstawowe dziedziny działania gminy.

Debata została zakończona głosowaniem, w którym Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania dla Wójta za rok 2020.

  • Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta