Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

2021-07-06 13:18
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Rolnicy,

Gmina Śniadowo zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o pilne wypełnienie wniosku (deklaracji) zamieszczonego poniżej i złożenie go do Urzędu Gminy Śniadowo, pokój nr 13. Wnioski będą przyjmowane do 20 sierpnia 2021 r.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Proszę o zwrócenie uwagi aby folie były czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Powinna  być przechowywana u rolnika pod dachem aby nie zalegało na niej błoto, woda czy śnieg.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Celem akcji jest ułatwienie Rolnikom z Gminy Śniadowo pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 

Osoba do kontaktu:  Małgorzata Krajewska tel. 862241571