Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku

2021-07-14 11:26
Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku

Pierwszy na terenie regionu łomżyńskiego 17-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej Via Baltica został oddany do użytku. Udostępniony do ruchu fragment ekspresówki obejmuje odcinek od węzła Śniadowo, znajdującego się w okolicach wsi Tyszki Nadbory, do węzła Łomża Południe znajdującego się w okolicach Boguszyc i Konarzyc.

Udostępnienie wybudowanego odcinka drogi dla kierowców spotkało się z dużym zainteresowaniem gości, którzy w dniu 14 lipca 2021 r. przybyli na uroczystość oficjalnego otwarcia.

Obecny na uroczystości Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk powiedział, że trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce. Sukcesywnie oddajemy do użytku kolejne fragmenty drogi S61, będącej kluczowym elementem międzynarodowego korytarza transportowego. Inwestycja skróci czas przejazdu i podniesie poziom bezpieczeństwa na drodze. „Budowa tej drogi to jest taki Polski Ład w praktyce – dodał Minister Adamczyk”. Kontynuując wypowiedź Minister Andrzej Adamczyk stwierdził, że w chwili obecnej w budowie jest ponad 1500 km dróg w naszym kraju. Via Baltica wpisuje się w sieć drogową Europy. Dzięki realizacji tej inwestycji Polska wschodnia otwiera się na Europę – dodał Minister.

Andrzej Adamczyk podziękował Rządowi Polskiemu, Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Pani Premier Beacie Szydło, dzięki którym możliwa była realizacja tej inwestycji. Podziękowania kierował także do obecnych na uroczystości przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, parlamentarzystów a także samorządowców za współpracę w przygotowaniu i wykonaniu drogi ekspresowej.

W uroczystości otwarcia uczestniczył Wójt – Rafał Pstrągowski, który od początku realizacji inwestycji czynnie współpracował z generalnym wykonawcą budowy firmą POLAQUA przy uzgadnianiu najbardziej optymalnych warunków technicznych budowy dla mieszkańców gminy Śniadowo.

Wykonawca inwestycji firma POLAQUA wykonała dwujezdniową drogę ekspresową z betonu cementowego. Nawierzchnia ta zapewnia wyższą odporność na koleinowanie, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe. Koszt budowy odcinka wyniósł 380 mln zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowany został węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Obok drogi ekspresowej powstało 18 km dróg serwisowych, a także przebudowano ponad 4,5 km dróg poprzecznych.

Droga ekspresowa S61 stanowi część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego  obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia.

 

 Foto własne oraz mylomza.pl i 4lomza.pl

 

  • Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku Pierwszy odcinek Via Baltica oddany do użytku