Gmina organizuje przewozy autobusowe

2021-07-19 09:24
Gmina organizuje przewozy autobusowe

Gmina Śniadowo przystąpiła do rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako organizator publicznego transportu zbiorowego.

Wójt – Rafał Pstrągowski podpisał z Wojewodą Podlaskim - Bohdanem Paszkowskim umowę na dofinansowanie zadania polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Utworzona przez Gminę linia autobusowa obejmuje 2 kursy przewozów  na trasie Konarzyce-Konarzyce przez Szabły Młode, Strzeszewo, Śniadowo i realizowana będzie przez Przedsiębiorstwo PKS NOVA w Łomży.

Wojewoda Podlaski dofinansuje zorganizowane przewozy na terenie Gminy Śniadowo w 2021 roku kwotą 35.040 zł, przy czym dopłata z funduszu wyniesie nie więcej niż 3 zł do wozokilometra.

W ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2021 roku w województwie podlaskim utworzonych zostanie 47 linii autobusowych o łącznej długości ponad 2300 km, zaś kwota wsparcia z rządowego programu wyniesie 2,2 mln zł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych służy przede wszystkim przywracaniu lokalnych połączeń. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych, które nie funkcjonowały od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy o Funduszu.