Czym palisz w piecu? Wypełnij deklarację CEEB

2021-08-16 13:59
Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma rok czasu, by złożyć deklarację odnośnie źródeł ciepła i spalania paliw w swoich obiektach.
Czym palisz w piecu? Wypełnij deklarację CEEB

Smog to jedna z największych bolączek współczesnego świata. Pyły PM10 i PM 2,5 są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń w powietrzu, za których emisję w głównej mierze odpowiadają piece starej generacji i słabej jakości paliwo.

1 lipca ruszył proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany do jej wypełnienia w przeciągu 12 miesięcy i odpowiedzi na temat użytkowanych źródeł ciepła i spalania paliw w podlegających mu nieruchomościach. 

Deklarację można złożyć w prosty i szybki sposób przez Internet za pośrednictwem strony: https://zone.gunb.gov.pl/. Wystarczy do tego profil zaufany lub e-dowód. Dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej wysyłając pocztą na adres Urzędu Gminy Śniadowo lub składając osobiście w pokoju nr 13.