Zabytki na terenie Gminy Śniadowo

2016-04-14 14:27
Zabytki na terenie Gminy Śniadowo

 

Chomentowo:

 • Dwór, drewniany, 1912 rok
 • Dom z oborą, drewniany, lata 20 XX wieku Jakać Borki
 • Dom nr 8, drewniany, około 1938 roku Stara Jakać
 • Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z 1939 roku Młynik
 • Dom nr 17, drewniany, 1914 rok Stare Szabły
 • Dom nr 8, drewniany, początek XX wieku
 • Dom nr 19, drewniany, lata 20 XX wieku
 • Dom nr 35, drewniany, koniec XIX wieku Szczepankowo
 • Historyczny układ przestrzenny
 • Zespół kościoła benedyktynów p.w. św. Wojciecha:
 • kościół, murowany, lata 1540-1550 - nr rejestru 38/71
 • kaplica grobowa rodziny Grabowskich, obecnie kostnica, murowana, 1856 rok
 • ogrodzenie z bramą, murowane, 4 ćw. XIX wieku
 • plebania, murowana, 1927 rok
 • dom parafialny, murowany, lata 20 XX wieku
 • Cmentarz rzymskokatolicki - nr rejestru 302/87
 • ogrodzenie z bramą, murowane, 1925 rok
 • Szkoła, murowana, lata 20 XX wieku
 • Dwór, obecnie sklep, murowany, 2 ćw. XIX wieku - nr rejestru 466/91
 • Dom nr 41, drewniany, około 1917 roku
 • Dom nr 92, drewniany, lata 20 XX wieku

Śniadowo:

 • Historyczny układ przestrzenny
 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP:
 • kościół, murowany, lata 1906-12, nr rejestru - 99/80
 • plebania, murowana, początek XX wieku
 • brama i ogrodzenie, murowane, lata 10 XX wieku
 • Cmentarz rzymskokatolicki - nr rejestru 345/87
 • Cmentarz żydowski

Śniadowo ul. Kościelna:

 • Dom nr 1, drewniany lata 20 XX wieku
 • Dom nr 7, drewniany, lata 20 XX wieku
 • Dom nr 12, drewniany, początek 20 XX wieku
 • Dom nr 13, drewniany, około 1926 roku
 • Dom nr 14, drewniany, lata 20 XX wieku
 • Dom nr 15, drewniany, około 1920 roku
 • Dom nr 16, drewniany, lata 20 XX wieku
 • Dom nr 20, drewniany, około 1925 roku
 • Dom nr 21, murowany, lata 20 XX wieku

Śniadowo ul. Ostrołęcka:

 • Dom nr 26, drewniany, około 1930 roku

Śniadowo Rynek:

 • Dom nr 6, murowany, 1926 rok
 • Dom nr 11, murowany, początek XX wieku
 • Dom nr 18, drewniany, około 1916 roku
 • Dom nr 21, drewniany, około 1920 roku
 • Dom nr 23, drewniany, około 1920 roku
 • Dom narożny, drewniany, lata 20 XX wieku
 • Dom nr - , murowany, 1926 rok

Śniadowo ul. Szosowa:

 • Dom nr 20, drewniany, 1924
 • Młyn elektryczny, murowany, 1947 rok

Truszki:

 • Dom z oborą w zagrodzie nr 20, drewniany, około 1940 roku

Uśnik:

 • Dom nr - , drewniany, okres międzywojenny

Uśnik Kolonia:

 • Dom nr 28, drewniany, około 1920 rok
 • Dom nr 29, drewniany, około 1935 roku
 • Dom nr - , drewniany, około 1938 roku
 • Cmentarzysko kurhanowe - nr rejestru 376/88

Wierzbowo:

 • Dom nr 4, drewniany, początek XX wieku
 • Obora w zagrodzie nr 34, kamienna, początek XX wieku
 • Dom nr 35, drewniany, około 1945 roku
 • Dom nr 44, drewniany, początek XX wiek
 • Dom nr - , drewniany, około 1920 rok
 • Zespół dworsko-parkowy:
 • oficyna, murowana, około 1920 rok
 • aleja świerkowa, około 1920 rok Wszerzecz
 • Zespół dworsko-parkowy:
 • dwór, drewniany, około 1922 rok
 • stajnia, kamienna, początek XX wieku
 • pozostałości parku
 • Dom nr 5, drewniany, 1938 rok
 • Dom nr 10, drewniany, około 1945 roku Wszerzecz Kolonia
 • Dom nr 3, drewniany, 1928 roku
 • Dom nr 11, drewniany, 1945 roku
 • Dom nr 12, drewniany, 1930 roku

Zabytki i stanowiska archeologiczne o dużej wartości poznawczej:

 • Jakać Dworna, stanowisko nr 2, epoka kamienna, nowożytność, osada
 • Jakać Dworna, stanowisko nr 3, epoka kamienna, osada
 • Szabły Młode, stanowisko nr 4, epoka żelaza, średniowiecze, osada
 • Szabły Młode, stanowisko nr 5, okres wpływów rzymskich, nowożytność,
 • Jakać Dworna, stanowisko nr 7, późne średniowiecze, nowożytność, osada
 • Stara Jakać, stanowisko nr 12, średniowiecze, nowożytność, osada
 • Stara Jakać, stanowisko nr 14, średniowiecze, osada
 • Stara Jakać, stanowisko nr 15, wczesne średniowiecze, osada
 • Stare Duchny, stanowisko nr 31, późne średniowiecze, osada
 • Śniadowo, stanowisko nr 1, epoka brązu, wczesna epoka żelaza, osada
 • Śniadowo, stanowisko nr 2, epoka brązu, późne średniowiecze, osada
 • Ratowo Piotrowo, stanowisko nr 3, wczesne i późne średniowiecze, osada
 • Dębowo, stanowisko nr 5, wczesne średniowiecze, osada
 • Zalesie Poczynki, stanowisko nr 9, epoka brązu, średniowiecze, osada
 • Zalesie Poczynki, stanowisko nr 10, epoka brązu, okres wpływów rzymskich, śred., osada
 • Uśnik, stanowisko nr 12, cmentarzysko
 • Kołaczki, stanowisko nr 39, średniowiecze, nowożytność, osada
 • Kołaczki, stanowisko nr 38, wczesne średniowiecze, nowożytność, osada
 • Szczepankowo, stanowisko nr 23, średniowiecze, nowożytność, osada
 • Młynik, stanowisko nr 2, epoka kamienna, wczesne średniowiecze, osada
 • Uśnik Dwór, stanowisko nr 3, wczesne średniowiecze, śred., nowożytność, osada
 • Wszerzecz, stanowisko nr 17, kurhan
 • Wszerzecz, stanowisko nr 14, epoka kamienna, późne średniowiecze, osada
 • Wszerzecz, stanowisko nr 1, epoka kamienna, epoka brązu, osada
 • Wszerzecz, stanowisko nr 8, epoka kamienna, epoka brązu, osada
 • Żebry, stanowisko nr 24, późne średniowiecze, osada
 • Szczepankowo, stanowisko nr 23, wczesna epoka brązu, kultura amfor kulistych, cmenta­rzysko.
 • Zabytki na terenie Gminy Śniadowo Zabytki na terenie Gminy Śniadowo Zabytki na terenie Gminy Śniadowo Zabytki na terenie Gminy Śniadowo Zabytki na terenie Gminy Śniadowo