Strona główna książki telefonicznej

Urząd Gminy

Referat Organizacyjny

Wiesław Jemielity

Funkcja:
Sekretarz Gminy
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 5
Telefon:
86 224 15 61
e-mail:
wieslaw.jemielity@sniadowo.pl

Małgorzata Serdyńska

Funkcja:
inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 5
Telefon:
86 224 15 67
e-mail:
malgorzata.serdynska@sniadowo.pl
Zadania:
Kadry, sprawy organizacyjne, skargi i wnioski, BIP

Joanna Kamińska

Funkcja:
Inspektor ds. obsługi rady
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 9
Telefon:
86 224 15 69
e-mail:
joanna.kaminska@sniadowo.pl
Zadania:
Obsługa Rady Gminy, zadania związane z wyborami sołtysów i rad sołeckich oraz ławników sądowych, zaopatrzenie materiałowo-techiczne urzędu, sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Joanna Żebrowska

Funkcja:
inspektor ds. ewidencji ludności i spraw obywatelskich
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 9
Telefon:
86 224 15 69
e-mail:
joanna.zebrowska@sniadowo.pl
Zadania:
ewidencja ludności, organizacja wyborów, prowadzenie archiwum zakładowego, nadzór nad działalnością OSP

Michał Kamiński

Funkcja:
Informatyk
Adres:
ul. Ostrołęcka 11 18-411
numer pokoju: 3
Telefon:
086 217 61 46 / wewnętrzny 48
e-mail:
michal.kaminski@sniadowo.pl
Zadania:
komputeryzacja urzędu, administrowanie systemem informatycznym

Ewa Szabłowska

Funkcja:
Inspektor ds. oświaty
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 10
Telefon:
86 224 15 68
e-mail:
ewa.szablowska@sniadowo.pl
Zadania:
Oświata

Urszula Gietek

Funkcja:
inspektor ds. kultury fizycznej, sportu, rekreacji, służby zdrowia
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 10
Telefon:
86 224 15 68
e-mail:
urszula.gietek@sniadowo.pl
Zadania:
Wydawanie dowodów osobistych, sprawy kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, ochrony zdrowia, sprawy Pełnomocnika ds. problemów alkoholowych