Nowe numery telefonów

2018-11-27 10:47
Nowy główny numer do urzędu to 86 309 08 00, aktywne również są stare numery, zachęcamy jednak do korzystania z poniższych numerów, aby skontaktować się w Państwa sprawie bezpośrednio z wybranym urzędnikiem. 
 

Podatki
Hanna Elceser, Edyta Powichrowska                         86 224 15 64


Gospodarka odpadami komunalnymi

Agnieszka Kołaczkowska                                             86 224 15 66

 

Dowody osobiste i USC

Urszula Gietek, Ewa Szabłowska                              86 224 15 68

 

Ewidencja ludności

Joanna Żebrowska                                                            86 224 15 69

 

Obrona cywilna

Joanna Kamińska                                                                86 224 15 69

 

Działalność gospodarcza / Ochrona środowiska

Klaudia Damięcka, Małgorzata Krajewska                          86 2241571

 

Referat Rozwoju Gospodarczego

Jan Kurpiewski                                                                     86 224 15 78

Anna Długozima                                                                   86 224 15 70

 

Zakład Gospodarki Komunalnej                                    86 224 15 76

 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                          86 224 15 74

Dorota Sadowska - kierownik OPS                               86 224 15 75

 

Świadczenia rodzinne

Hanna Zielińska, Magdalena Szabłowska                   86 224 15 72

 

Kadry i płace

Małgorzata Serdyńska                                                        86 224 15 67

Anna Boguska                                                                    86 224 15 65


Sekretariat                                                                         86 309 08 00

Gminny Ośrodek Kultury                                                 86 309 08 01