Strona główna książki telefonicznej

Urząd Gminy

Referat Rozwoju Gospodarczego

Jan Kurpiewski

Funkcja:
Kierownik Referatu
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 11
Telefon:
86 224 15 78
e-mail:
jan.kurpiewski@sniadowo.pl

Małgorzata Krajewska

Funkcja:
Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa, utrzymania czystości i porządku
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 13
Telefon:
86 224 15 71
e-mail:
malgorzata.krajewska@sniadowo.pl
Zadania:
Ochrona środowiska, rolnictwo, utrzymanie czystości i gospodarka odpadami, zezwolenia na usuwanie drzew, spółki wodne, klęski żywiołowe, gospodarka wodno-ściekowa

Izabella Przychodzeń

Funkcja:
Inspektor ds. planowania przestrzennego i drogownictwa
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 12
Telefon:
86 224 15 73
e-mail:
izabella.przychodzen@sniadowo.pl
Zadania:
Zagospodarowanie przestrzenne, warunki zabudowy, sprawy dróg i mostów

Anna Długozima

Funkcja:
Inspektor ds. pozyskiwania środków, promocji, współpracy międzygminnej i gospodarki komunalnej
Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 12
Telefon:
86 224 15 70
e-mail:
anna.dlugozima@sniadowo.pl
Zadania:
Gospodarka komunalna, promocja, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Klaudia Damięcka`

Adres:
ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
numer pokoju: 13
Telefon:
862241571
e-mail:
klaudia.damiecka@sniadowo.pl