BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XLIII.309.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 listopada 2023 roku

2024-01-05 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIII.309.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

Przejdź do wiadomości