BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 czerwca 2023

Wiadomości

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Studium kierunków i uwarunkowań

Dodanie nowej wiadomości: Studium kierunków i uwarunkowań - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2023

Wiadomości

09 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju opałowego

Dodanie nowej wiadomości: 08 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy oleju opałowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 maja 2023

Wiadomości

08 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - usuwanie odpadów z folii rolniczych

Dodanie nowej wiadomości: 08 Ogłoszenie o zamówieniu usługi - usuwanie odpadów z folii rolniczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2023

Wiadomości

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2023

Wiadomości

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2020

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia gminy za rok 2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia gminy za rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2021 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2019 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Ciężary publiczne – 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Ciężary publiczne – 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Strategia Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwoju Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie Gminy Śniadowo w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Gminy Śniadowo w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXXIX sesji Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXIX sesji Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2023

Wiadomości

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śniadowo na lata 2022-2030

Dodanie nowej wiadomości: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śniadowo na lata 2022-2030 - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie Gminy Śniadowo w 2021 r.

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Gminy Śniadowo w 2021 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2023

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Śniadowo za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie finansowe GOK za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe GOK za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2023

Wiadomości

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2023

Wiadomości

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Śniadowie za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 maja 2023

Wiadomości

07 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo

Dodanie nowej wiadomości: 07 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 kwietnia 2023

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Śniadowo

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 23 kwietnia 2023

Wiadomości

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie. - [Wszystkie zmiany]

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 23 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 23 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 6 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwietnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 kwietnia 2023

Wiadomości

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2022 rok

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2022 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 kwietnia 2023

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 kwietnia 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 kwietnia 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 marca 2023

Wiadomości

Transmisja XXXVIII sesji Rady Gminy Śniadowo - 28.03.2023

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXVIII sesji Rady Gminy Śniadowo - 28.03.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marca 2023

Wiadomości

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29.03.2023 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 29.03.2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.03.2023 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.03.2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 marca 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo - 28.03.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo - 28.03.2023r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2023

Wiadomości

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.03.2023 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.03.2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2023

Wiadomości

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE NR 4/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 4/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXXVII sesji Rady Gminy Śniadowo - 21.02.2023

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXVII sesji Rady Gminy Śniadowo - 21.02.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2023

Wiadomości

06 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: 06 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 marca 2023

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

05 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: 05 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian