BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Śniadowo

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w miejscowości Stara Jastrząbka, oznaczone nr 39/11 o pow. 0,4221 ha i nr 39/12 o pow. 0,1868 ha. Posiadają w Sądzie Rejonowym w Łomży urządzoną księgę wieczystą KW Nr LM1L/00033379/7.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 31 maj 2023 08:54
Data opublikowania: środa, 31 maj 2023 08:58
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 222 razy

Wiadomości

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023r.

środa, 17 maj 2023 08:41

Zawiadomienie o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Śniadowo - 18.05.2023

środa, 17 maj 2023 08:40

07 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo

czwartek, 4 maj 2023 11:03
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00201078/01 z dnia 04.05.2023 r. na realizację zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Stare Ratowo”.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:44

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:42

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 23 kwietnia 2023 r.

niedziela, 23 kwi 2023 11:14
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Śniadowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2022 rok

czwartek, 13 kwi 2023 11:49

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 09:57
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

środa, 15 mar 2023 15:22
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 4/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży

środa, 15 mar 2023 15:20
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

środa, 15 mar 2023 15:14

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

poniedziałek, 6 mar 2023 12:07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

środa, 1 mar 2023 13:21
NA STANOWISKO DS. KADROWOPŁACOWYCH I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚNIADOWIE

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

piątek, 17 lut 2023 09:33
z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 16 lut 2023 11:00
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych i gospodarki wodno-ściekowej

czwartek, 16 lut 2023 10:23

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z 8 LUTEGO 2023r.

środa, 8 lut 2023 14:04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

02 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

piątek, 20 sty 2023 09:19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00046395/01 z dnia 20.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w miejscowości Stare Ratowo i Śniadowo, ul. Leśna i Spokojna”.

01 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 17 sty 2023 14:07
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00039655/01 z dnia 18.01.2023 r. na realizację zadania pn.: „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 1A mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Śniadowo”.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

czwartek, 12 sty 2023 11:14
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO O PRZYSTĄPIENIU GMINY DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

piątek, 4 lis 2022 08:39

Informacja o wynikach naboru

czwartek, 27 paź 2022 11:10
na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat w Referacie Budżetowo - Finansowym Urzędu Gminy Śniadowo

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

piątek, 14 paź 2022 12:39

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 3 paź 2022 13:50
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

czwartek, 14 lip 2022 14:15

Obwieszczenie

poniedziałek, 11 lip 2022 14:24
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

wtorek, 5 lip 2022 13:09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 4 lip 2022 14:06
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2021 rok

poniedziałek, 4 kwi 2022 14:34

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

wtorek, 1 mar 2022 13:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

środa, 2 lut 2022 13:26
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku