BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 27 czerwca 2023

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na audyt energetyczny

Edycja wiadomości Zaproszenie do składaia ofert na audyt energetyczny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 czerwca 2019

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudnia 2018

Wiadomości

Dodanie protokołów z I i II sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 września 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 34.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 34.2018 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Śniadowo”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 sierpnia 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 lutego 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 listopada 2017

Wiadomości

Edycja wiadomości II zaproszenie na konsultacje społeczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 listopada 2017

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXVII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XXVII SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 września 2017

Wiadomości

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 marca 2017

Wiadomości

Edycja wiadomości KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚNIADOWO - BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY ŚNIADOWO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŚNIADOWO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚNIADOWIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wiadomości

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 62.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 62.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Przedszkole bawi i uczy” – wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Śniadowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 62.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 listopada 2016 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 62.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Przedszkole bawi i uczy” – wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Śniadowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 60.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 listopada 2016r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 60.2016 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 października 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 sierpnia 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 listopada 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Rejestr działalności regulowanej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 września 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 2 września 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2013

Wiadomości

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie

Edycja wiadomości Zespół Szkolno-Przedszkolny w Śniadowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 września 2013

Wiadomości

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 obrad XXIV sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej w dniu 19 czerwca 2013roku.

Edycja wiadomości PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 obrad XXIV sesji Rady Gminy Śniadowo odbytej w dniu 19 czerwca 2013roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 lipca 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związane z realizacją projektu „Radosne Maluchy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związane z realizacją projektu „Radosne Maluchy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związane z realizacją projektu „Radosne Maluchy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 114.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmieniające przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związane z realizacją projektu „Radosne Maluchy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r.

Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 113.2012 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2013

Wiadomości

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2012r. inspektora Pani Krystyny Olszewskiej

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE za 2012r. inspektora Pani Krystyny Olszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudnia 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR XVII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR XVII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XVIII.124.2012 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 września 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU VII SESJI RADY GMINY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 45/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: wyznaczenie Komisji Rektrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 czerwca 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo - zamówień publicznych na \"Usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 500 000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego\" - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo - zamówień publicznych na ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscwości Stare Ratowo\" - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 41/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro \"Zagospodarowanie Centrum miejscowości Śniadowo\" działki nr 286/5, 688 i 286/3. - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo - zamówień publicznych na \"Usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank kredytu długoterminowego w wysokości 500 000zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego\" - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoo wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo - zamówień publicznych na ,,Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscwości Stare Ratowo\" - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związanych z realizacją projektu \"Szkoła Marzeń\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Śniadowo związanych z realizacją projektu \"Szkoła Marzeń\" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 czerwca 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 maja 2011 roku

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Szczepankowo - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 maja 2011r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 maja 2011r.

Edycja wiadomości Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 32/2011 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 9 maja 2011r. w sprawie: przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA Nr IV/33/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV/33/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi-sołtysów oraz organów wspomagających ich działalność-Rad Sołeckich - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA Nr IV/32/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA Nr IV/32/2011 Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości P R O T Ó Ł komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian