BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 575930-N-2019 z dnia 19.07.2019 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 08:34
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 08:52
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 170 razy

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

piątek, 5 lip 2019 13:47
Dotyczy: podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, na odcinku: węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża południe" (bez węzła), realizowanej w ramach zadania pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61.
Czytaj całość

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

czwartek, 4 lip 2019 14:31
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 564454-N-2019 z dnia 24.06.2019 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

piątek, 28 cze 2019 10:45
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śniadowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

poniedziałek, 24 cze 2019 14:30
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 564454-N-2019 z dnia 24.06.2019 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”.
Czytaj całość

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.
Czytaj całość