BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Wiadomości

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

poniedziałek, 27 sty 2020 14:12
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
Czytaj całość

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

wtorek, 14 sty 2020 13:38
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 502691-N-2020 z dnia 14.01.2020 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa trzech dróg gminnych na terenie gminy Śniadowo”.
Czytaj całość

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.
Czytaj całość