BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

poniedziałek, 30 mar 2020 12:02

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU XV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY ŚNIADOWO - 6.03.2020r.

wtorek, 3 mar 2020 10:01

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚNIADOWO - 6.03.2020r.

wtorek, 3 mar 2020 09:25

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

wtorek, 25 lut 2020 15:19

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT

piątek, 21 lut 2020 12:09
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wtorek, 11 lut 2020 11:57
z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

czwartek, 30 sty 2020 13:35

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert

poniedziałek, 27 sty 2020 14:12
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

środa, 15 sty 2020 13:22

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

piątek, 11 paź 2019 10:30
w miejscowości Stare Konopki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

piątek, 11 paź 2019 10:29
położonej w miejscowości Truszki

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

piątek, 4 paź 2019 11:20

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo

środa, 28 sie 2019 09:20

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego ws. budowy Via Baltica

poniedziałek, 19 sie 2019 09:08

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 14 sierpnia 2019r.

piątek, 16 sie 2019 08:44

[15.07.2019] INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ

poniedziałek, 15 lip 2019 15:10

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

wtorek, 11 cze 2019 12:16

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

poniedziałek, 19 lis 2018 13:21
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Śniadowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.

Decyzja w sprawie ustalenia taryf za zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

czwartek, 17 maj 2018 13:39