BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

POSTANOWIENIE NR 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 14:23
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

piątek, 17 maj 2024 14:17
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 13 maja 2024 r.

poniedziałek, 13 maj 2024 14:06

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo z dnia 8 maja 2024 roku

środa, 8 maj 2024 15:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Śniadowo

poniedziałek, 6 maj 2024 13:00
o przetargu na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 kwietnia 2024 r.

poniedziałek, 29 kwi 2024 15:24

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Śniadowo za 2023r.

czwartek, 11 kwi 2024 15:20

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

środa, 10 kwi 2024 15:27
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

środa, 10 kwi 2024 15:23
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2024 R.

środa, 10 kwi 2024 15:21

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

środa, 10 kwi 2024 15:19
o upływie terminów związanych z  uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

wtorek, 9 kwi 2024 15:15
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

środa, 10 kwi 2024 15:03
o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

środa, 10 kwi 2024 11:12
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego (gmina Śniadowo)

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 8 kwietnia 2024 r.

środa, 10 kwi 2024 11:09
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego (gmina Śniadowo)

Informacja o godzinach pracy Komisji Obwodowych

wtorek, 2 kwi 2024 11:36
w dniu wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024.

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej W Białymstoku z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 2 kwi 2024 11:26
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży z dnia 18 marca 2024 r.

wtorek, 2 kwi 2024 11:24
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Śniadowo z dnia 21 marca 2024r.

piątek, 22 mar 2024 13:45
w sprawie transportu wyborców w dniu wyborów samorządowych

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Śniadowo

czwartek, 21 mar 2024 14:31

Informacja o posiedzeniu Rady Gminy Śniadowo

czwartek, 21 mar 2024 14:28

POSTANOWIENIE NR 216/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 19 marca 2024 r.

czwartek, 21 mar 2024 07:55
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Śniadowo

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 18 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 15:21
w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójtaw wyborach Wójta Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 18 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 15:18
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 18 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 15:17
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 18 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 15:16
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami gminy Śniadowo na lata 2020-2023 za okres 2022-2023

poniedziałek, 18 mar 2024 11:44

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

niedziela, 17 mar 2024 07:58

POSTANOWIENIE NR 202/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 15 marca 2024 r.

niedziela, 17 mar 2024 07:54
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

piątek, 15 mar 2024 15:14

OGŁOSZENIE o losowaniu numerów list

czwartek, 14 mar 2024 14:15

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:14
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 11 marca 2024 r.

poniedziałek, 11 mar 2024 14:25

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

czwartek, 7 mar 2024 11:33

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo z dnia 6 marca 2024 roku  

środa, 6 mar 2024 08:46

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY z dnia 29 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 11:11

INFORMACJA  Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

środa, 28 lut 2024 15:21
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 180/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 10:25
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 179/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 26 lutego 2024 r.

wtorek, 27 lut 2024 10:21
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 5 lutego 2024 r.

piątek, 16 lut 2024 08:53
o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Łomżyńskiego, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 stycznia 2024 r.

piątek, 16 lut 2024 08:51
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo z dnia 12 lutego 2024 roku

wtorek, 13 lut 2024 11:24

WÓJT GMINY ŚNIADOWO

środa, 7 lut 2024 15:12
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), realizujących zadania w sferze pożytku publicznego w formie powierzenia zadania.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

wtorek, 6 lut 2024 13:18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

wtorek, 30 sty 2024 10:19
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej

wtorek, 30 sty 2024 10:05
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

POSTANOWIENIE NR 5/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

środa, 24 sty 2024 14:54
w sprawie podziału powiatu łomżyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

środa, 24 sty 2024 14:52

Wprowadzanie zmian do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

środa, 24 sty 2024 14:52

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

środa, 24 sty 2024 14:51

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

poniedziałek, 15 sty 2024 11:33

Informacja o ofercie złożonej na realizację zadania publicznego

poniedziałek, 4 gru 2023 08:37
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie art. 19a ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 13 października 2023 r.

sobota, 14 paź 2023 20:31

POSTANOWIENIE NR 128/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 13 paź 2023 13:41
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Śniadowo

Informacja o godzinach pracy Komisji Obwodowych

piątek, 13 paź 2023 13:40

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

wtorek, 10 paź 2023 14:58

ZARZĄDZENIE NR 67.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 września 2023

poniedziałek, 2 paź 2023 14:20
sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 26 września 2023 r

poniedziałek, 2 paź 2023 14:19
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 59 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 26 września 2023 r.

poniedziałek, 2 paź 2023 14:16
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 24 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE NR 100/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 28 września 2023 r

piątek, 29 wrz 2023 09:25
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych Gminy Śniadowo

środa, 27 wrz 2023 10:49

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

piątek, 22 wrz 2023 14:46
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

środa, 20 wrz 2023 14:25
o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Śniadowo o obwodach głosowania

poniedziałek, 11 wrz 2023 12:49

Uchwała Sejmu RP

piątek, 25 sie 2023 12:01
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 24 sierpnia 2023 roku

piątek, 25 sie 2023 11:59
o wyznaczonych na obszarze gminy Śniadowo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

poniedziałek, 21 sie 2023 08:25

Wniosek o uzyskanie informacji o wyborach

poniedziałek, 21 sie 2023 08:24

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

czwartek, 10 sie 2023 14:15

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

czwartek, 10 sie 2023 14:13

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu

czwartek, 10 sie 2023 14:12

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

czwartek, 10 sie 2023 14:11

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia  r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:44

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Śniadowo sporządzony dnia 23 kwietnia 2023r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Śniadowie.

niedziela, 23 kwi 2023 11:42

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 23 kwietnia 2023 r.

niedziela, 23 kwi 2023 11:14
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Śniadowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2022 rok

czwartek, 13 kwi 2023 11:49

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie z dnia 3 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 09:57
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

środa, 15 mar 2023 15:22
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 4/2023 Komisarza Wyborczego w Łomży

środa, 15 mar 2023 15:20
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Śniadowie

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

środa, 15 mar 2023 15:14

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

poniedziałek, 6 mar 2023 12:07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

środa, 1 mar 2023 13:21
NA STANOWISKO DS. KADROWOPŁACOWYCH I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚNIADOWIE

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

piątek, 17 lut 2023 09:33
z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży

czwartek, 2 lut 2023 11:02

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego

czwartek, 16 lut 2023 11:00
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Śniadowo

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych i gospodarki wodno-ściekowej

czwartek, 16 lut 2023 10:23

ZARZĄDZENIE NR 17.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z 8 LUTEGO 2023r.

środa, 8 lut 2023 14:04
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej

czwartek, 12 sty 2023 11:14
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śniadowo

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO O PRZYSTĄPIENIU GMINY DO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

piątek, 4 lis 2022 08:39

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 3 paź 2022 13:50
w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego

czwartek, 14 lip 2022 14:15

Obwieszczenie

poniedziałek, 11 lip 2022 14:24
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

wtorek, 5 lip 2022 13:09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

poniedziałek, 4 lip 2022 14:06
o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Śniadowo za 2021 rok

poniedziałek, 4 kwi 2022 14:34

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

wtorek, 1 mar 2022 13:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

środa, 2 lut 2022 13:26
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku