BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 625119-N-2019 z dnia 20.11.2019 r. na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Śniadowo w 2020 roku”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 lis 2019 12:19
Data opublikowania: środa, 20 lis 2019 12:34
Opublikował(a): Michał Kamiński
Zaakceptował(a): Michał Kamiński
Artykuł był czytany: 221 razy

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

poniedziałek, 21 paź 2019 08:55
projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku"
Czytaj całość

INFORMACJA WÓJTA GMINY ŚNIADOWO

środa, 28 sie 2019 15:06
z dnia 27 sierpnia 2019 roku o wyznaczonych na obszarze gminy Śniadowo miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Czytaj całość

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

poniedziałek, 10 wrz 2018 12:48
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 610425-N-2018 z dnia 29.08.2018 r. na realizację pn.: „Dostawa oleju opałowego w ilości 178.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 i 2019/2020 dla potrzeb gminy Śniadowo”.
Czytaj całość