BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XLIII.312.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia

2024-01-05 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIII.312.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Przejdź do wiadomości