BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XLIV.321.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 20 grudnia 2023 roku

2024-01-05 15:07 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XLIV.321.2023 RADY GMINY ŚNIADOWO z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: kreślenia kryteriów, liczby punktów oraz rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Śniadowo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Przejdź do wiadomości