BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 67.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 września 2023 r.

2024-01-10 12:05 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 67.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie: skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Śniadowo w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Śniadowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.

Przejdź do wiadomości