BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 74.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 12 października 2023 r.

2024-01-15 13:59 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 74.2023 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 12 października 2023 r. w sprawie: sposobu przeprowadzenia kontroli na terenie gminy Śniadowo dotyczącej przestrzegania obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisami odrębnymi.

Przejdź do wiadomości