BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 3.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 4 stycznia 2024 r.

2024-01-23 13:13 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 3.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Przejdź do wiadomości