BIP Urzędu Gminy w Śniadowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 5.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 4 stycznia 2024 r.

2024-01-23 13:13 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 5.2024 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia Preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Przejdź do wiadomości